Omluvenky

Od 1.9.2019 nevydáváme OMLUVENKY do školy. Podle platné vyhlášky omlouvá nepřítomnost dítěte zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič. Omluvenky od lékaře budou vydávány pouze ve výjimečných případech (sociální dohled nad rodinou, dlouhodobé onemocnění apod.).
Děkujeme za pochopení.