Publikace a články

Polar 27.3.2013 – Host dne

„10 kroků pro správný bonding“ (https://www.maminka.cz)
„Ideální biologický věk pro mateřství je udáván mezi 22.-25.rokem“ (http://cosditetem.cz)

Publikační a přednášková činnost

Původní vědecké publikace uveřejněné v časopisech  s IF

 1. POLACKOVA, R., SALOUNOVA, D., KANTOR, L. Lactate as an early predictor of psychomotor development in neonates with asphyxia receiving therapeutic hypothermia. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2018, 162(2), 144-148. doi: 10.5507/bp.2017.052.
 2. Bassler, D., Shinwell, E. S.,(…), Polackova, R. et al., NEUROSIS Trial Group. Long-term effects of inhaled budesonide for bronchopulmonary dysplasia. New England Journal of Medicine, 2018, 378(2), 148–57.
 3. Timkovic, J., Pokryvkova, M., (…), Polackova, R. et al. Evaluation of the WinROP system for identifying retinopathy of prematurity in Czech preterm infants. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic, 2017, 161(1), 111–16.
 4. Lista, G., Fabbri, L., Polackova, R., et al. The real-world routine use of caffeine citrate in preterm infants: A European postauthorization safety study. Neonatology, 2016, 109(3), 221–227.
 5. Bassler, D., Plavka, R., (…), Polackova, R. et al., NEUROSIS Trial Group. Early inhaled budesonide for prevention of bronchopulmonary dysplasia. New England Journal of Medicine, 2015, 373(16), 1497–1506.
 6. Sandri, F., Plavka, R.,(…), Polackova, R. et al., CURPAP Study Group. Prophylactic or early selective surfactant combined with nCPAP in very preterm infants. Pediatrics, 2010, 125(6): e1402–9.

Původní vědecké publikace uveřejněné v recenzovaných vědeckých časopisech

 1. Poláčková, R., Kučová, J., Kantor, L., et al. Rizikové faktory ovlivňující outcome novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií léčených řízenou hypotermií. Česko-slovenská [přijato k publikaci 2018]
 2. Havlíková, E., Poláčková, R., Vítečková, T., et al. Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR – zhodnocení výsledků. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2015, 64(1), 17–21.
 3. Hybášková, J., Vítečková, T., Poláčková, R., et al. Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2015, 64(2), 119–21.
 4. Timkovič, J., Němčanský, J., (…), Poláčková, R. Screening ROP ve FN Ostrava. Ceska Slovenska Oftalmologie, 2013, 69(2), 51–7.
 5. Zoban, P., Borek, I., (…), Poláčková, R., et al. Postižení vývoje dětí s nízkou porodní hmotností ve 24 měsících korigovaného věku, narozených v České republice v letech 2000–2009. Ceska Gynekologie, 2012, 77(6), 572–78.
 6. Burčková, H., Poláčková, R. Intrakraniální krvácení u donošených novorozenců. Pediatrie pro Praxi, 2012, 13(1), 420–22.
 7. Šimetka, O., Michalec, I., (…), Kolářová, R., et al. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP. Ceska Gynekologie, 2010; 75(3), 242–7.

Přehledné/souborné práce uveřejněné v recenzovaných vědeckých časopisech

 1. Pokrývková, M., Poláčková, R. Thanatoforická dysplázie. Pediatrie pro Praxi, 2013, 14(6), 386–88.
 2. Kolářová, R., Hálek, J., Kantor, L., et al. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie. Ceska gynekologie, 2013, 78(Suppl), 97–104.
 3. Zeleník, K., Havlíková, E., Poláčková, R., et al. Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v MSK. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2012, 61(2), 112–118.
 4. Komínek, P., Havlíková, E., Poláčková, R., et al. Screening sluchu u novorozenců – jaká je role dětských lékařů? Pediatrie pro Praxi, 2012, 13(5),
  326–28.
 5. Kolářová, R., Wiedermannová, H. Desatero v péči o opruzeniny novorozenců a kojenců. Pediatrie pro Praxi, 2010, 11(3), 196–98.
 6. Kolářová, R., Koliba, P. Problematika péče o dětskou pokožku. Praktické lékárenství, 2009, 5(2), 59–63.

Původní vědecké publikace uveřejněné v nerecenzovaných časopisech

 1. Vítečková, T., Hybášková, J, Poláčková, R., et al. Labioglossopexe, u nás opomíjená metoda řešení dechových obtíží u Pierre-Robinovy sekvence. Neonatologické listy, 2015, 21(1), 3–5.
 2. Kupková, S., Poláčková, Cutis marmorata teleangiectatica congenita (van Lohuizen syndrom). Neonatologické listy, 2011, 17(2), 15–16.
 3. Havlíková, E., Kolářová, R., Zeleník, K., et al. Screeningové vyšetření sluchu novorozenců pomocí otoakustických emisí v Ostravě. Causa Subita, 2009; 12(5), 164–66.

Přehledné/souborné práce uveřejněné v nerecenzovaném časopise

 1. Wodecká, H., Poláčková, R. Vrozená impresivní fraktura kalvy u novorozence. Neonatologické listy, 2015, 21(2), 8–11.
 2. Poláčková, R. Kantor, L. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie – úvod do problematiky. Neonatologické listy, 2011, 17(2), 7–8.
 3. Kolářová, R., Kantor, L., Pokorná, P., et al. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie – doporučený postup. Neonatologické listy, 2011, 17(2), 19–27.
 4. Květenská, S., Poláčková, R. Herpetické infekce novorozence, herpetická encefalitida. Neonatologické listy, 2014, 20(2), 8–12.
 5. Čajnáková, H., Poláčková, R., Gruszka,, et al. Supraventrikulární tachykardie plodu a novorozence. Neonatologické listy, 2014, 20(1), 3–7.
 6. Komínek, P., Havlíková, E., Poláčková, R., et al. Screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních? Neonatologické listy. 2012, 18(2), 3–6.
 7. Havlíková, E., Kolářová, R., Komínek, Screeningové vyšetření sluchu novorozenců pomocí otoakustických emisí v Moravskoslezském kraji. Neonatologické listy, 2010, 16(2), 18–20.

Kapitoly v odborných knihách

 1. Poláčková, R. Abstinenční syndrom. In: Janota, J., Straňák, Z. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 16–23. ISBN 978-80-204-2994-0.
  (2., přepracované a rozšířené vydání: Praha: Mladá Fronta, 2015, s. 52–59. ISBN 978-80-204-3861-4.)
 2. Poláčková, R. Asfyxie, hypoxicko-ischemická encefalopatie, In: Janota, J., Straňák, Z. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 52–58. ISBN 978-80-204-2994-0. (2., přepracované a rozšířené vydání: Praha: Mladá Fronta, 2015,
  s. 90–96. ISBN 978-80-204-3861-4.)
 3. Poláčková, R. In: Janota, J., Straňák, Z. Neonatologie. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 422–427. ISBN 978-80-204-2994-0. (2., přepracované
  a rozšířené vydání: Praha: Mladá Fronta, 2015, s. 481–486. ISBN
  978-80-204-3861-4.)

Abstrakta v konferenčních sbornících

 1. Poláčková, R. Výživa nedonošených novorozenců. In: kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava, 5. 2. 2015. Pediatrie pro Praxi, 16(Suppl A), 2015, s. A6. ISBN 978-80-7471-093-3.
 2. Poláčková, R. Péče o rizikového novorozence po propuštění do domácí péče. In: Novinky v péči o novorozence a malé kojence. Ostrava, 10. 12. 2014.
 3. Vítečková, T., Poláčková, R., Havlíková, E. Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců. In: Neonatologické dny s mezinárodní účastí. Praha, 8.–10. 10. 2014.
 4. Poláčková, R., Vítečková, T., Havlíková, E. Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců. In: Neonatologické setkání (XVI. Hanákovy dny). Ostravice, 6.–8. 6. 2014. s. 22.
 5. Poláčková, R. Možná rizika předčasného propuštění novorozence. In: Beskydský pediatrický den. Ostravice, 4.–5. 4. 2014.
 6. Poláčková, Nejčastější úskalí při resuscitaci novorozence. In: Pediatrický den. Ostrava, 21. 9. 2013.
 7. Poláčková, Indikační kritéria k řízené hypotermii v 1. linii, pasivní ochlazování. In: XXVIII. Neonatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrava,
  7.–9. 11. 2012
 8. Timkovič, J., Kolarčíková, V., (…), Poláčková, R. RetCam 3 a screening ROP ve FN Ostrava. In: Neonatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrava, 7.–9. 11. 2012.
 9. Zupková, K., Poláčková, R., Klosová, R. Renesance kofeinu? In: Neonatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrava, 7.–9. 11. 2012.
 10. Kolářová,, R., Wiedermannová, H., Popiolková, B. Hraniční viabilita a transfer „post partum“. In: Neonatologické dny s mezinár. účastí. Plzeň, 23.–25. 11. 2011
 11. Kolářová R. Řízená hypotermie v léčbě asfyktických novorozenců. In: Cyklus vzdělávacích akcí pro pediatry. Olomouc, 3.–4. 11. 2011. s. 6.
 12. Kolářová, R., Wiedermannová, H., Podešvová,, et al. Dysplasia campomelica. In: Neonatologické dny. České Budějovice, 2005.

Přednášky na kongresech a odborných seminářích

 1. Poláčková, R. Představení perinatologického centra Ostrava. Neonatologie – cyklus seminářů na téma Výživa dětí s nízkou porodní hmotností. Ostrava,
  11. 2016.
 2. Poláčková, R. Screening sluchu, časný záchyt sluchových vad.
  moravskoslezský logopedický den. Ostrava, 9. 9. 2016.
 3. Poláčková, R. Novinky v pohledu na bílkoviny ve výživě novorozenců. Seminář Patologický novorozenec v péči nemocnice a PLDD. Klimkovice,
  5. 2016
 4. Poláčková, R. Péče o novorozence v Moravskoslezském regionu v roce 2015. Audit výsledků perinatální péče v Moravskoslezském kraji v roce 2015. Ostrava,
  5. 2016.
 5. Poláčková, R. Nejčastější úskalí resuscitace donošeného novorozence. Seminář Asfyktický novorozenec – od příjmu až k propuštění. Ostrava, 24. 9. 2015
 6. Poláčková, R. Péče o novorozence v Moravskoslezském regionu v roce 2014. Audit výsledků perinatální péče v Moravskoslezském kraji v roce 2014. Ostrava,
  5. 2015.
 7. Poláčková, Multioborová následná péče – jediná šance pro rizikového novorozence. Seminář Následná péče o rizikového novorozence II. Ostrava,
  14. 4. 2015
 8. Poláčková, R. Následná péče o rizikového novorozence – multioborový přístup. Seminář Následná péče o rizikového novorozence I. Klimkovice, 29. 11. 2014.
 9. Poláčková, Perinatální mortalita a morbidita novorozenců. Audit výsledků perinatální péče v MSK v roce 2013. Ostrava, 15. 5. 2014.
 10. Poláčková, R. „Šedá zóna“ – zahajování a ukončování péče na hranici viability. Seminář Resuscitace novorozence. Ostrava, 10. 12. 2013.
 11. Poláčková, R., Vítečková, T. Naše zkušenosti s AABR u rizikových novorozenců. Seminář Screening sluchu v Moravskoslezském kraji. Ostrava,
  12. 2013.
 12. Poláčková, R., Vítečková, T. Screening sluchu – OAE a/nebo AABR? neonatologické setkání (XV. Hanákovy dny). Rožnov pod Radhoštěm,
  7.–9. 6. 2013.
 13. Poláčková, „Šedá zóna“ – zahajování a ukončování péče na hranici viability. Regionální seminář perinatologů a neonatologů Moravskoslezského kraje. Klimkovice, 23. 5. 2013.
 14. Poláčková, R. První zkušenosti s použitím automatické BERA u rizikových novorozenců. Seminář Screening sluchu v Moravskoslezském kraji. Ostrava,
  12. 2012.
 15. Poláčková, Význam programu „transfer in utero“ v číslech. Perinatologický seminář. Klimkovice, 20. 9. 2012.
 16. Poláčková, R. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie. Beskydský pediatrický den. Hukvaldy, 23. 3. 2012.
 17. Kolářová, R. Screening sluchu z pohledu neonatologa. otologický den. Hradec Králové, 1. 12. 2011.
 18. Kolářová, R.: Screening sluchu – praktický pohled neonatologa. Seminář „Screening sluchu u novorozenců“. Vendryně, 22. 9. 2011.
 19. Kolářová, R., Wiedermannová, Řízená hypotermie – naše zkušenosti. XVII. neonatologické setkání. Dolní Moravice, 2009.