Ceník služeb

CENÍK VÝKONŮ

nehrazených ze zdravotního pojištění

dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb.

(platnost od 1.10.2021)

Potvrzení – kojení, odklad školní docházky

50 Kč

Posudek ke vzdělávání – jesle, MŠ

150 Kč

Posudek ke vzdělávání – SŠ, VOŠ, učební obory, VŠ (1. přihláška)

200 Kč (každá další přihláška 50 Kč)

Posudek zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu

150 Kč

Posudek na zotavovací akci – letní tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz apod.

150 Kč (platnost 2 roky)

Administrativní úkon – jiná potvrzení na vlastní žádost (pro úřady, školu apod.)

100 Kč

Přednostní ošetření (nadstandardní výkon)

300 Kč

Očkování na vlastní žádost (dle druhu očkování)

200 – 250 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu

250 Kč

Zdravotní průkaz – vydání

250 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu

250 Kč

Bodové hodnocení úrazu, bolestné

200 Kč

Vyplnění návrhu na lázně / ozdravný pobyt na vlastní žádost

200 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu při odjezdu do zahraničí

300 Kč

Kopie zdravotní dokumentace na vlastní žádost

300 – 400 Kč dle časové náročnosti

Výpis ze zdrav. dokumentace pro osobní potřebu pacienta

300 Kč

Vyžádaná návštěva doma

500 Kč

Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání, brigády) – jen práce v kategorii 1

250 Kč

Řidičský průkaz

400 Kč

Zbrojní průkaz

500 Kč

Aplikace 1 náušnice/ 2 náušnic

150 / 300 Kč

Zapůjčení kojenecké váhy (záloha 200 Kč)

50 Kč / týden

Svářečský průkaz v rámci školy

200 Kč

Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost

250 Kč

Vyšetření nepojištěného klienta – komplexní / cílené / kontrolní

800 / 500 / 350 Kč

Fotokopie lékařského nálezu v ordinaci lékaře

5 Kč / 1 stránka A4