Ceník služeb

CENÍK VÝKONŮ
nehrazených ze zdravotního pojištění
dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb.
(platnost od 1.1.2021)
Potvrzení – kojení, odklad školní docházky 50 Kč
Posudek ke vzdělávání – jesle, MŠ  150 Kč
Posudek ke vzdělávání – SŠ, VOŠ, učební obory, VŠ (1. přihláška)  200 Kč (každá další přihláška 50 Kč)
Posudek zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu 150 Kč
Posudek na zotavovací akci – letní tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz apod.  150 Kč (platnost 2 roky)
Administrativní úkon – jiná potvrzení na vlastní žádost (pro úřady, školu apod.) 100 Kč
Přednostní ošetření (nadstandardní výkon) 100 Kč
Očkování na vlastní žádost (dle druhu očkování) 200 – 250 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 250 Kč
Zdravotní průkaz – vydání 250 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 250 Kč
Bodové hodnocení úrazu, bolestné 200 Kč
Vyplnění návrhu na lázně / ozdravný pobyt na vlastní žádost 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu při odjezdu do zahraničí 300 Kč
Kopie zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300 – 400 Kč dle časové náročnosti
Výpis ze zdrav. dokumentace pro osobní potřebu pacienta 300 Kč
Vyžádaná návštěva doma 500 Kč
Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání, brigády) – jen práce v kategorii 1  250 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Zbrojní průkaz 500 Kč
Aplikace 1 náušnice/ 2 náušnic  150 / 300 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy (záloha 200 Kč)  50 Kč / týden
Svářečský průkaz v rámci školy 200 Kč
Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost 250 Kč
Vyšetření nepojištěného klienta – komplexní / cílené / kontrolní 800 / 500 / 350 Kč
Fotokopie lékařského nálezu v ordinaci lékaře     5 Kč / 1 stránka A4